AutoCAD 2013 SHOT – Koordináta-rendszerek

2014-01-06

A koordináta rendszerek lényegének megértése kritikus a CAD rendszerek megfelelő használatához. Descartes koordináta rendszer: ez a derékszögű koordináta rendszer, ahol egy pont helyzetét az X és Y tengelyektől mért távolsága határozza meg. Polár koordináták: a polár koordináta rendszerben távolság és irány (szög) adatokkal azonosítható a pontok pozíciója. Az origó a rajzterület azon pontja, ahol az X és Y tengelyek metszik egymást. Ezt hívjuk az abszolút zérusnak. Ezen túl a CAD rendszerekben létezik egy relatív zérus pont is. Ez utóbbi egy segéd pont, ami az utolsó művelet helye szerint változtatja a pozícióját. A relatív zérust a felhasználó is elmozdíthatja.

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067
Nyugat-magyarországi Egyetem

Back to Top