Makroökonómia – gazdasági rendszerek

2013-04-22

A gazdálkodási ismeretek oktatásának célja, hogy a hallgató megismerje a gazdálkodás makro- és mikrokörnyezetére ható leglényegesebb közgazdasági tényezőket, a közgazdaságtan fogalomrendszerét, a gazdaság makro- és mikroszintű összefüggéseit, törvényszerűségeit, továbbá az alapvető gazdálkodási struktúrákat. Ezáltal alkalmas legyen a gazdasági-társadalmi folyamatok és szakterülete jelenségvilága közötti összefüggések differenciált és rendszerszemléletű értelmezésére.

Back to Top