Plakát készítése a GIMP funkciónak alkalmazásával

2014-03-04

A videóban egy plakát készítése által gyakorolhatjuk az előzőekben már ismertetett műveleteket, mint egy új lap létrehozása sablon alapján, színátmenet kialakítása, több réteg megnyitása egyszerre, rétegtranszformációk (réteg átméretezése, perspektivikus torzítása, forgatása, tükrözése), segédvonalak használata, színegyensúly beállítása. Részletes bemutatásra kerül egy képi objektum kiemelése az eredeti színek változtatásával. Ezt a kijelölőeszközökkel (útvonal-eszköz) és a Színek menü elemeivel valósítjuk meg.
Megismerhetjük továbbá a Szűrők menü egyes funkcióit (pl. torzítás, elmosás, fény és árnyék, művészi), amelyekkel különleges hatások jeleníthetők meg.

Back to Top