Transzcendencia, kortárs képzőművészet, pedagógia

2013-11-13

A posztszekularizáció korában egyre több szakrális jellegű mű születésének lehetünk tanúi. Ezek a kortárs alkotások nehezen sorolhatóak be a hagyományos egyházművészeti kategóriákba. Nem illik rájuk a „vallásos művészet” megjelölés. Nem tartanak igényt arra, hogy felszentelt térben, liturgiát szolgáló szerepet töltsenek be. Valójában tehát nem a templomi képek, hanem a szakrálissal foglalkozó, a transzcendenst kereső művek közé tartoznak. Ezért jelenhetnek meg akár egy lakásban is, ahol – „Andachtsbild”-ként, – a magánáhítat eszközévé válhatnak. Ha viszont egy olyan érzékeny rendezői koncepcióval bíró galériában kerülnek bemutatásra mint a budapesti Scheffer Galéria, akkor kisugárzásukkal szakrális jellegűvé emelik a kiállítóteret. A kortárs képzőművészet transzcendens vonulatához sok élvonalbeli művész munkássága kapcsolható. Műveik megismertetése nagyon fontos, ám ennek ellenére meglehetősen elhanyagolt feladata a vizuális pedagógiának. Holott belátható, hogy olyan mély igazságok közvetítésének lehetőségét

Back to Top