Űrlap nézetei

2013-11-07

A videó Koloszár László – Tóth Zsolt (2013): Adatbázis-kezelés. NYME Kiadó. Sopron. ISBN 978-963-334-123-0 című könyvéhez kötődően, az abban tárgyalt feladatok megoldásának egy részletét mutatja be, Microsoft Access 2010 szoftverkörnyezet használatával. A videó a könyv áttekintése mellett válhat teljes értékűvé.
A tananyagfejlesztés az „MTMI témájú felsőfokú szakképzések fejlesztése az NymE TTK-n” című TÁMOP – 4.1.2. A/1-11/1-2011-0096 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Back to Top